Jadwal Ujian

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UAS)

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA 07 NOVEMBER – 12 NOVEMBER 2022

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA 09 JANUARI – 14 JANUARI 2022